ราคาทั้งหมดแสดงเป็นเงินบาท รวมภาษีและบริการ เมนูและราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอของตลาดและสถานการณ์ เมนูจำนวนมากมีจำหน่ายเป็นครึ่งขนาดสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และสำหรับครึ่งราคาเช่นกัน โปรดสอบถามข้อมูลของทีม เรารับเงินสดและพร้อมเพย์ โปรดเข้าใจว่าเราไม่สามารถรับบัตรเครดิตได้